Top

Nalco PT-10 (pH Düşürücü, Sıvı)

Yüzme havuzlarında suyun pH değerini düşürmek için kullanılan, sıvı halde bir kimyasaldır. %10’luk çözeltiler halinde kullanılır ve havuz suyunun sertlik değerine göre dozajlanır. Yumuşak sularda her 10 ton su için 75-100 gr., sert sularda ise her 10 ton su için 170-200 gr., Nalco PT-10 kullanılır.

Ambalaj miktarı 30 kg’dır.


Nalco PT-11 (pH Düşürücü, Toz)

Yüzme havuzlarında suyun pH değerini düşürmek için kullanılan, toz halinde bir kimyasaldır. %10’luk çözeltiler halinde kullanılır ve havuz suyunun sertlik değerine göre dozajlanır. Yumuşak sularda her 10 ton su için 50 gr., sert sularda ise her 10 ton su için 100 gr., Nalco PT-11 kullanılır.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-12 (pH Yükseltici)

Yüzme havuzlarında suyun pH değerini yükseltmek için kullanılan, sıvı halinde bir kimyasaldır. %10’luk çözeltiler halinde kullanılır ve havuz suyunun sertlik değerine göre dozajlanır. Yumuşak sularda her 10 ton su için 50 gr., sert sularda ise her 10 ton su için 150 gr., Nalco PT-12 kullanılır.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-20 T (Tablet Klor)

Yüzme havuzlarının denge tankı içerisinde, içerisinde yavaş yavaş çözünen, %90 oranında aktif klor içeren, tablet halinde bir kimyasaldır. Sürekli klorlamanın sağlanması için tercih edilir.

Ambalaj miktarı 50 kg’dır.

Nalco PT-21 (Klor, Granül)

Yüzme havuzu suyu içerisinde hızla çözünen ve %56-57 oranında aktif klor içeren, granül (toz) halinde bir maddedir. Yüzme havuzlarının sürekli klorlanması ve şok klorlama işlemi için kullanılır.

Yüzme havuzlarının sürekli klorlanması için; her 10 ton suya 30-60 gr., yüzme havuzlarının şok klorlanması için ise her 10 ton suya 120-180 gr. Nalco PT-21 kullanımı önerilir.

Ambalaj miktarı 50 kg’dır.

Nalco PT-22 (İçme suyu kullanımına uygun Klor, Toz)

Yüzme havuzlarında su içerisinde hızla çözünen ve %65-70 oranında aktif klor içeren, toz halinde bir kimyasaldır. Stabilizatör içermediğinden (stabilizatör, klorun güneş ışığı etkisi ile uçmasını önleyen bir kimyasal türüdür) içme sularının dezenfeksiyonunda kullanımı uygundur.

Yüzme havuzlarının sürekli klorlanması için; her 10 ton suya 50 gr., yüzme havuzlarının şok klorlanması için ise her 10 ton suya 150 gr. Nalco PT-22 kullanımı önerilir.

Ambalaj miktarı 50 kg’dır.

Nalco PT-23 (Klor içermeyen dezenfektan)

Yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu için kullanılan, içeriğinde klor bulunmayan, sıvı halde bir dezenfektandır. Biyolojik olarak parçalanabilme özelliğine sahiptir, yani havuz suyunda herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmaz. Bu sayede suya berraklık kazandırır. Etkili formülü sayesinde; yüzme havuzunda bulunan bakteri ve yosunları çok kısa süre içerisinde öldürür.

Sudaki kirliliğe bağlı olarak, her 10 ton havuz suyu için 30-50 mL. olacak şekilde günde 1 veya 2 defa kullanılabilir. Yüzme havuzu suyu çok kirli ise; her 10 ton su için 1 litre olacak şekilde şok dozaj yapılabilir.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-24

Yüzme havuzlarında yosunlanmayı önlemek için veya oluşmuş yosunların temizliği için kullanılan, sıvı halde bir kimyasaldır. Nötr pH değerine sahip olduğu için, kullanıldığı yüzme havuzlarında, göz yanması problemine yol açmaz.

İlk kez devreye alınacak yüzme havuzlarında, havuz duvarlarının ve havuz zemininin fırçalanması şeklinde uygulanır. %25 Nalco PT-24, %75 su şeklinde hazırlanan çözelti, bir fırça yardımı ile duvar ve zemine sürülür. Yüzme havuzunun normal çalışma zamanlarında sezon boyunca; haftada 1 kere olmak üzere, her 10 ton su için 25-50 gr. Nalco PT-24 kullanılır. Şok dozaj ihtiyacı oluşmuş ise; 10 ton su için 200 gr. olarak kullanılır.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.


Nalco PT-27 (Köpürme oluşturmayan yosun önleyici)

Yüzme havuzlarında yosunlanmayı önlemek için veya oluşmuş yosunların temizliği için kullanılan, sıvı halde bir kimyasaldır. Yüksek miktarlarda kullanılsa dahi, köpürme özelliği yoktur. Nötr pH değerine sahip olduğu için, kullanıldığı yüzme havuzlarında, göz yanması problemine yol açmaz.

İlk kez devreye alınacak yüzme havuzlarında, havuz duvarlarının ve havuz zemininin fırçalanması şeklinde uygulanır. %25 Nalco PT-27, %75 su şeklinde hazırlanan çözelti, bir fırça yardımı ile duvar ve zemine sürülür. Yüzme havuzunun normal çalışma zamanlarında sezon boyunca; haftada 1 kere olmak üzere, her 10 ton su için 25-50 gr. Nalco PT-27 kullanılır. Şok dozaj ihtiyacı oluşmuş ise; 10 ton su için 200 gr. olarak kullanılır.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-30

Yüzme havuzu suyu içerisinde; su yüzeyinde yüzemeyen veya havuz tabanına çökemeyen maddelerin temizliği için kullanılır. Kolloidal madde adı verilen ve suda askıda kalan, toz benzeri bu tür maddeler; yüzmediği ve dibe çökmediği için temizliği zordur. Askıda maddeler, temizlenmediğinde ise suda bulanık bir görüntü oluşturur. Nalco PT-30; havuz suyundaki askıda kalan katı maddelerin çöktürülmesi ve havuz filtreleri ile tutularak temizlenmesi amacıyla kullanılan bir yüzme havuzu çöktürücüsüdür. Sıvı haldedir.

%10 Nalco PT-30, %90 su olacak şekilde çözelti hazırlanır ve her 10 ton yüzme havuzu suyu için 100-200 gr. dozajlama yapılır. Kimyasalı yüzme havuzunuza uygularken, sirkülasyon pompalarını çalıştırınız. Çöktürücünün kullanımından hemen sonra ise, havuzun sirkülasyon pompasını kapatın ve kirliliklerin çökelmesine müsade edin. Çökelme tamamlandığında, dip süpürgesi ile temizliğinizi yapabilirsiniz.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-31

Yüzme havuzu sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin hızlıca havuz dibine çöktürülmesini sağlayan sıvı halde bir kimyasaldır.

%10 Nalco PT-31, %90 su olacak şekilde çözelti hazırlanır ve her 10 ton yüzme havuzu suyu için 50-100 gr. dozajlama yapılır. Kimyasalı yüzme havuzunuza uygularken, sirkülasyon pompalarını çalıştırınız. Çöktürücünün kullanımından hemen sonra ise, havuzun sirkülasyon pompasını kapatın ve kirliliklerin çökelmesine müsade edin. Çökelme tamamlandığında, dip süpürgesi ile temizliğinizi yapabilirsiniz.

mbalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-32

Yüzme havuzlarının günlük kullanımı esnasında havadan gelen tozların, havuz suyuna karışan güneş kremleri ve bronzlaştırıcı yağların, buharlaşma sebebi ile havuzda oluşan kireçlenmenin sürekli olarak temizlenmesi amacıyla kullanılan bir kimyasaldır. Nalco PT-32, bu kimyasalları bir mıknatıs gibi etrafında toplar, oluşan kirlilik topakları, havuz suyunun hareketi ile savaklardan süzülerek havuz filtrelerine ulaşır. Sürekli temizleyici, yüzme havuzunuzun gün boyu temiz kalması için en iyi çözümdür.

Her 10 ton yüzme havuzu suyu için 100-200 mL Nalco PT-32 kullanımı, havuzunuzu gün boyu temiz tutmak için yeterlidir.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-40

Yüzme havuzlarının filtre sistemlerinde, düzenli kullanım sebebi ile oluşan kireç, yağ ve diğer kullanım kaynaklı kirleticilerin yok edilmesinde kullanılan bir kimyasaldır. Bu gibi kirleticiler, zaman içerisinde filtre kumuna yapışabilmekte ve ters yıkama ile atılamamaktadır. Böyle kirleticiler, filtrasyon veriminin düşmesine ve filtre malzemesinin ömrünün azalmasına sebep olur. Nalco PT-40 Filtre Temizleyici, herhangi bir asit veya asit türevi içermediği için, filtre malzemesine herhangi bir zarar vermez.

Filtreye direk olarak kullanılabilir. Havuz yüzeyleri gibi alanları temizlemek istiyor iseniz, %10-20 Nalco PT-40, %80-90 sıcak su şeklinde hazırladığınız karışımı, yüzeylere fırça ile sürebilirsiniz. Fırçalama işlemden 20 dakika sonra, su ile durulamanız yeterlidir.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.

Nalco PT-41

Yüzme havuzlarının, sudaki sertlikten dolayı oluşan mat görüntüyü ve fayanslar ile havuz merdivenleri civarında oluşan kireçlenmeyi önlemek için kullanılan, sıvı halde bir kimyasaldır.

Havuz yüzeyinden ilave edilir. Her 10 ton yüzme havuzu suyu için 100-300 mL, her ters yıkama sonrası ise 50-100 gr. Nalco PT-41 parlatıcı kullanımı yeterlidir.

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.Nalco PT-43

Kış boyunca su dolu şekilde bekletilecek yüzme havuzlarında, yosunlaşmayı engelleyerek, sezon başında yapılacak temizlik işlemini kolaylaştıran veya sezon başında havuz suyunu tamamen yenilemenize gerek bıraktırmayan bir kimyasaldır. Sıvı haldedir.

Sezon sonunda ve kış aylarında, havuza çeşitli yerlerinden ilave edilir. Dozaj miktarı, suyun sertlik değerine göre belirlenir. Yumuşak sularda her 10 ton su için 300 gr., sert sularda ise her 10 ton su için 500 gr. Nalco PT-43 kullanımı yeterlidir. 

Ambalaj miktarı 25 kg’dır.Nalco PT-44

Multifonksiyonel yüzme havuzu tabletleri, özellikle küçük ve orta boy yüzme havuzlarında kullanılır. Villalara ait kişisel yüzme havuzlarında, yüzme havuzu ile ilgilenecek personel bulunmadığı durumlarda  veya yüzme havuzu bakımına çok vakit ayırılamayacağı koşullarda; bu tabletlerin kullanımı kolay ve güvenilir bir çözüm olmaktadır.

Bu tabletler; yüzme havuzu suyunda bulunanve havadan karışan toz, yaprak vb. kirleticiler ile, kullanımsan kaynaklanan güneş kremi, bronzlaştırıcı yağ vb. istenmeyen maddeleri havuz tabanına çöktürür ve temizlik işlemi esnasında kolaylıkla dışarı atılmasına olanak verir. Aynı zamanda dezenfektan ve yosun önleyici de içeren bu tabletler, havuzunun sağlıklı kalmasını da sağlar.

Yüzme havuzunuzda bulunan her 30 ton su için, 1 adet tablet kullanmanız yeterlidir.

Ambalaj miktarı 50 kg’dır.

Havuz kontrol sistemleri; yüzme havuzlarının pH ve klor ölçümlerini on-line olarak sürekli gerçekleştirmek ve ölçülen gerçek zamanlı değerlere göre, eş zamanlı olarak kimyasal dozajı gerçekleştirmek amacı ile kullanılmaktadır.

Yüzme havuzu sahipleri veya bu havuzların operatörleri, günün belirli saatlerinde, genellikle sabah kullanım öncesi veya akşam kullanım sonrası, yüzme havuzuna kimyasal ilavesi yapmaktadır. Gün içerisinde kullanım ve güneş ışığı etkisi ile, yüzme havuzundaki kimyasal miktarları ve değerleri sürekli değişmektedir.

Havuz kontrol sistemleri, havuz suyu sirkülasyonunun sağlandığı hatlardan birinin üzerine kurulur ve havuz suyundan by-pass şeklinde alınan hat ile, kontrol sistemine sürekli olarak su verilir. Havuz kontrol sisteminin üzerinde bulunan sensörler vasıtası ile, suyun pH ve klor seviyelerini anlık olarak ölçülür ve oluşan değere göre kimyasal dozajı otomatik olarak yapılır.

Bir havuz kontrol sistemi; yüzme havuzunuzun sürekli olarak takip altında kalmasını, insan etkisinden ve hatalarından bağımsız olmasını sağlarken, anlık olarak ihtiyaç kadar kimyasal dozajı sağladığından, kimyasal tüketiminden tasarruf etmenize yardımcı olur.