Top
Ters Ozmoz (RO) Sistemleri

Ters Ozmoz (RO) Sistemleri

Ters ozmos (RO); yarı geçirgen membranların kullanıldığı bir su arıtma / saflaştırma metodudur. Suyun iletkenlik değerini ciddi ölçüde düşürebilme özelliği nedeniyle ters ozmos (RO) sistemleri, buhar kazanları için besi suyu üretmek amacıyla endüstriyel tesislerde sıkça kullanılmaktadır.

Ters ozmos (RO) sistemleri; boyama kalitesini artırmak için tekstil endüstrisi proses suyu üretiminde, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak amacıyla metal sektöründeki soğutma sistemlerinde, kirlenmenin önlenmesi amacıyla gıda ve süt sanayiinde ve daha bir çok endüstri dalında farklı uygulama alanları bulabilmektedir.

Su içerisindeki çözünmüş ve çözünmemiş bir çok katı maddenin yanında, bakteri ve virüsleri de giderebilen ters ozmos (RO) cihazları, kullanılan suyun kalitesi, kullanım süresi ve kullanım koşullarına bağlı olarak zamanla verim kaybına uğrarlar. Bu verim kaybının sebebi; ters osmoz (RO) membranlarının suyu arıtırken tuttuğu kalsiyum, magnezyum, demir, silis gibi iyonların membran üzerinde katılaşarak depozit oluşturması veya membran tarafından tutulan bakterilerin, membranlar üzerinde çoğalmaya devam ederek membranı tıkamasıdır.

Ters osmoz (RO) sistemlerinin sürekli olarak istenen verimde çalışması, sistem tarafından oluşturulan atık suyun minimumda tutulması ve daha da önemlisi cihaz tarafından üretilen suyun her zaman istenen kalitede olması için, ters ozmos membranları temiz tutulmalıdır. Bu amaçla antiskalant (kireç önleyici) ve biyosit (bakteri önleyici) adı verilen kimyasallar kullanılır.

NALCO PermaTreat™ ve PermaCare™ serisi ile; endüstriyel ters ozmos (RO) sistemlerindeki membranların korunması amacıyla kullanılan, patentli polimerler içeren antiskalantlar (kireç önleyiciler) ve biyositler üretmektedir.

NALCO ayrıca, endüstriyel ters ozmos (RO) sistemlerindeki tıkanma ve biyolojik faaliyeti gerçek zamanlı (on-line) olarak izlemek, anlık olarak kimyasal dozaj miktarlarını ayarlamak ve ters ozmos sisteminizi sürekli olarak optimum çalışma koşullarında tutabilmek adına, 3D TRASAR® teknolojisini, ters ozmos sistemlerine de taşımıştır.