Top

Ters ozmos (RO) cihazlarına beslenen su; membranlardaki kireç oluşumu, tıkanma, bakteriyolojik faaliyet oluşumlarını, membranlardaki bozulmaları, minimum düzeye indirecek kaliteye sahip olmalıdır. Bu kalite; kum filtreleri, aktif karbon üniteleri, yumuşatma cihazları, torba filtreler gibi ön arıtma ekipmanları ile sağlanır. Yine de RO cihazları çalıştığı müddetçe, bu ekipmanlar tarafından giderilemeyen sertlik iyonlarını (kalsiyum, magnezyum), metal iyonlarını ve bakterileri tutarlar.

İdeal bir RO işletiminde; kireç oluşturabilecek tuzlar, bakteriler, organik maddeler, yağ ve gres, bulanıklık, demir ve mangan gibi değerler, su RO cihazına verilmeden önce, istenen seviyelere indirilmelidir.

Uygun koşullar yaratılmadığı taktirde, membranlar tarafından tutulan kirlilikler, membran üzerinde tıkanmaya veya membranın dejenerasyonuna sebebiyet verirler. Antiskalantlar bu istenmeyen durumun önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Ters ozmos (RO) membranları üzerinde tutulan sertlik ve metal iyonlarının, membran üzerinde kalıcı bir tabaka yaratarak, verimin düşmesini ve membran ömrünün azalmasını önleyen kimyasallara antiskalant denilmektedir.

Antiskalant dozajları; RO cihazına beslenen suyun kimyasal analizlerine ve arıtılmak istenen suyun miktarına göre hesaplanmaktadır.

Uçarkim Limited, NALCO tarafından geliştirilen kimyasal çözümleri, en iyi takip metodları ile birleştirerek sizlere sunmaktadır.

Ters ozmos (RO) membranları tarafından tutulan demir, mangan, silis, organik madde gibi kirleticiler aynı zamanda bakteriler için birer besin kaynağıdır. Arıtılması istenen suyun içerisinde bulunan bakteriler, membranlar tarafından tutulduklarında, membrane yüzeylerinde, bu besin kaynaklarının da yardımıyla üremeye başlarlar. Dolayısı ile membranların dezenfeksiyonu gerekir. RO membranları klora karşı dayanıksız olduğundan dolayı, dezenfeksiyon işlemi için membranlara özel biyositlerin kullanımına ihtiyaç vardır.

Uçarkim Limited; Nalco tarafından geliştirilen en etkili membran biyositlerini, en uygun koşullar ile sizlere sunmaktadır.


RO membranları; giderdikleri mineraller tarafından tıkanmaya başlaması veya üzerlerinde üreyen bakterilerin bir tabaka oluşturması durumlarında, kimyasal temizlik işlemlerine tabi tutulurlar.

Çıkış suyu kalitenizdeki %10-15’lik bir düşüş, ürün suyu miktarınızdaki %10-15’lik bir azalma veya basınçtaki %10-15’lik bir artış; membranlarınızın tıkandığının ve yıkanması gerektiğinin bir göstergesi kabul edilir.

RO membranlarının yıkama sıklığı, işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Literatür bilgisi olarak; 3 ila 12 ayda bir kez membranları yıkamak, kabul edilebilir bir sıklıktır. Eğer RO membranlarını yıkama sıklığınız ayda 1 kereden daha fazla ise; ters ozmos ünitesine beslenen suyun kalitesini artırmayı veya RO ünitesinin dizaynını gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz.

RO membranları; beslenen suyun kalitesi, ön arıtma ekipmanlarının niteliği ve RO sisteminin işletme koşullarına bağlı olarak, aşağıda sayılan kirleticiler ile tıkanmış olabilmektedir;

  1. Kalsiyum karbonat
  2. Kalsiyum sülfat
  3. Demir, aluminyum gibi korozyon ürünleri
  4. Silis kışırı
  5. Organik ve inorganik askıda katı maddeler
  6. Mikrobiyolojik sebepler (bakteri, mantar, vb.)

RO membranları kimyasal olarak temizlenirken; yukarıda sayılan kirleticilerden hangisi ile tıkanmış olduğunun tespit edilmiş olması önemlidir. Zira, her kirleticinin yıkama koşulları ve yıkama kimyasalları ayrıdır.

Ters ozmos membranlarının kimyasal yıkamaları yapılırken, membrane üreticisi tarafından onaylanmış olan kimyasalların kullanımına da dikkat edilmelidir.

Uçarkim Kimyevi Maddeler Limited; RO membranlarınızın temizliği konusunda, hem kirleticilerin türünün tespit edilmesi, uygun kimyasalların seçilmesi ve yıkama işleminin gerçekleştirilmesi konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.