Top

Buhar kazanlarında karşılaşılan en temel problem; kazan boruları üzerinde oluşan kireçlenmedir. Kalsiyum, magnezyum, silis gibi suda bulunan iyonların sebep olduğu bu kireçlenme, kazan boruları üzerindeki yüzeyleri kaplar ve yakıttan suya olan ısı transfer verimini düşürür. Kazan içerisinde aynı sıcaklığı ve buhar basıncını yakalamak için, daha fazla kömür veya doğalgaz tüketmenize sebep olur. Bir literatür bilgisi olarak, kazan boruları üzerindeki 1mm kalsiyum karbonat kireci, kazanın yakıt tüketimini %8 artırmaktadır. Endüstriyel işletmeler göz önüne alındığında, buhar kazanlarının tükettiği yakıtın %8 oranında artış göstermesi çok ciddi bir ekonomik kayba tekabül etmekte ve muhakkak önlenmelidir.

NALCO, buhar kazanlarında kireçlenmenin önüne geçebilmek için, Nexguard® adını verdiği ve patent sahibi olduğu polimer teknolojisinden faydalanıyor. Bu teknoloji, çalışma esnasında kazanın kireçlenmesini önlediği gibi, önceden oluşmuş olan kireç tabakasını ve depozitleri de temizleme etkisine sahiptir. Böylelikle, kazanlarınızın bakım için duruş sürelerini azaltır, ekipmanlarınızın ömürlerinin uzatılmasına katkıda bulunur. Bazı Nexguard® ürünlerimiz, on-line (duruş gerektirmeyen) kazan temizlikleri için kullanılmaktadır.

Bir polimer ile, sıradan kazan kimyasallarının içerisinde bulunan fosfat/fosfonat arasında temel fark şudur ki; polimer, özel amaçlar için üretilmiş, uzun zincirli kimyasal formüllerdir. Bu uzun kimyasal yapı, her bir zincirine ayrı ayrı sertlik yapıcı iyon bağlayabildiğinden; çok daha az kullanım ile, çok daha etkili şekilde kireç önleyebilir. Ayrıca polimerler, sertlik kaçağı durumlarında da sıradan kazan kimyasallarına nazaran daha güvenli ve etkilidir.

Nexguard® polimerleri, kimyasal zincirleri içerisinde, fluoresan madde barındırmaktadır. Bu fluoresan madde, belirli bir dalgaboyunda, sürekli olarak ışıma yaymaktadır. Kimyasal tarafından yayılan bu ışıma, Trasar Pen Fluorometre® tarafından tespit edilebilmekte ve teknik servislerimiz esnadında ölçülmektedir. Bu teknolojinin getirisi; kazan içerisinde ne kadar aktif kimyasalın mevcut olduğu, sistemin ne kadar daha kireç potansiyelini kaldırabileceği, kireçlenmenin gerçek durumu hakkında bilgiler gibi verilerin alınmasıdır.

Ayrıca Nalco, buhar kazanları için 3D-TRASAR® ismini verdiği teknolojiyi geliştirmiştir. Dijitalleşme yolunda önemli bir adım olan bu yenilik, bir nevi otomasyon sistemidir. 3D-TRASAR® sayesinde, kazan sistemindeki korozyon ve kireçlenme potansiyelleri, sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenir, kimyasalların dozajları bu etkilere göre dinamik şekilde sürekli olarak ayarlanır ve kazan işletmecisi düzenli olarak bilgilendirilir. 3D-TRASAR®, bir buhar kazanını işletmenin en güvenli, en doğru, en ekonomik ve en teknolojik yoludur.

Müşterilerimiz; kendilerine sağladığımız bu teknik servis, işletmelerine ve işletme şartlarına özel hazırladığımız kimyasal programlar, sistem optimizasyon çalışmaları ve mekanik iyileştirmeler sayesinde, tüm problemlerin üstesinden güvenle geliyor. 

Buhar kondens hatlarında karşılaşılan korozyon, işletmeler için ciddi bir problemdir.

Buhar ile sisteme taşınan oksijen ve karbondioksit gazları, kondens hatlarında görülen korozyonun iki ana sebebidir. Buhar içerisinde çözünmüş olan karbondioksit gazı; işletme kullanılmış olan buhar, sıvı hale yani kondens haline dönüştüğünde, su içerinde çözünerek karbonik asite dönüşür. Karbonik asit, kondens suyunun pH değerini düşürür ve korozif bir ortam oluşmasına sebebiyet verir. Eğer, karbondioksit ile birlikte, sistemdeki oksijen konsantrasyonu da yüksekse, kondens borularındaki korozyon hızı çok yüksek seviyelere ulaşabilir ve kondens borularında bölgesel delinmelere sebebiyet verebilir.

Su-buhar sistemlerinde istenmeyen bu iki gaz, degazör kullanımı ile minimum indirilmeye çalışılır. Kalan bakiye ise doğru kimyasalların kullanımı ile, sistemde korozyonu durdurmaktır.

Etkili uçucu aminler, buhar ile birlikte sistemde dolaşarak, karbonik asit oluşumunun olduğu noktalarda, karbonik asiti başarı ile nötralize eder, ortamın pH değerinin düşmesini önler ve kondens borularını korozyondan korur.

Kondens hatlarında korozyon ile mücadele için en doğru kimyasalın seçimi; kazan sistemine, kondens dönüş hatlarının uzunluğuna, işletme şartlarına ve besi suyu kompozisyonuna bağlıdır.

İyi bir kondens dönüş kimyasalı; buhar ile kondens arasında en uygun oran ile dağılmalı, tüm buhar kondens sistemine eşit şekilde yayılmalı, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında stabil halde kalmalı, yani kimyasal formülü zarar görmemeli, çözünür olmayan bileşikler oluşturmamalı yani çökmemelidir.

NALCO, her türlü koşul altında kondens hatlarının en sağlıklı korunmasını sağlayabilmek adına, TRI-ACT® adı verilen kimyasalları geliştirmiştir. Bu kimyasallar, birden fazla amin içermekte ve bu aminlerin her biri, farklı kondens hattı mesafesi kat edildikten sonra aktive olmaktadır. Dolayısı ile; kondens hatlarınız ister çok kısa, ister çok uzun olsun, etkili bir korozyon koruması sağlanır.

Ham suyunuz içerisinde çözünmüş halde bulunan oksijen, su-buhar sistemlerinin farklı noktalarında korozyona sebebiyet verebilmektedir. Su sıcaklığındaki her 1℃ artış, oksijen kaynaklı korozyon hızını iki katına çıkarmaktadır. Dolayısı ile su-buhar sistemlerinde, korozif bir gaz olan oksijen istenmez ve giderilmeye çalışılır. Oksijeni sudan uzaklaştırmak için hem mekanik hem de kimyasal metotlar birleştirilerek uygulanmaktadır.

Oksijen giderimi için uygulanan mekanik yöntem, degazör kullanımıdır. Gazların su içerisindeki çözünürlüğü, sıcaklık arttıkça azalır. Oksijenin suda çözünmeyi en az başarabildiği sıcaklık ise 103℃’dir. Bu sebeple, degazör 103℃’ye çıkarılır ve artık suda barınamayan oksijen gazı, degazöre verilen buhar yardımı ile sürüklenerek dışarı atılır. Sağlıklı işleyen degazörlerde, oksijen giderim verimleri %90 civarlarındadır. Çok düşük miktarlardaki oksijen bile kazan ve kondens hatlarında ciddi korozyona sebep olabildiğinden, kalan miktar, oksijen tutucu kimyasallar ile giderilir.

Oksijen tutucu kimyasalların, fonksiyon gösterebilmeleri için kısa bir süreleri vardır. Bu kimyasallar degazör tankından dozlanır ve su kazana girene kadar, içerisindeki tüm oksijenin tutulmuş olması istenir. Dolayısı ile iyi oksijen tutucu; hızlı fonksiyon gösteren oksijen tutucudur. Klasik oksijen tutucular içerisinde bulunan sülfit; degazör tankında kalan oksijenin %30’unu, yaklaşık 10 dakika içerisinde tüketebilmektedir. Katalize sülfitlerde bu süre, bir miktar daha düşürülmüştür. NALCO, oksijen giderim hızını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Elimin-Ox® adı verilen formülü geliştirmiş ve patentlemiştir.

Elimin-Ox® aynı zamanda, kazan içerisindeki katı madde miktarını yükseltmez ve ekstra blöf ihtiyacı yaratmaz. Sülfit içeren sıradan kazan kimyasallarının, size fazladan blöf ihtiyacı doğruduğu unutulmamalıdır.

Nalco ayrıca, ‘’GIDA'' ve ‘’SÜT'' endüstrisinde kullanım amacıyla, Food and Drug Administration (FDA) yönetmeliklerine uygun (21CFR 173.310), oksijen tutucular üretmektedir.

Buhar kazanları, kazan boruları üzerinde oluşan kirecin temizlenmesi amacıyla, bazı durumlarda kimyasal olarak yıkanmak istenebilir. Bir endüstriyel kazanın kimyasal yıkama işlemi öncesi, tecrübeli su şartlandırma mühendisleri tarafından incelenmesinde fayda vardır.

Buhar kazanlarının kimyasal temizliğine başlamadan önce, temizlenmek istenen kireçin türünün tespit edilmesi çok önemlidir. Borular ve külhan üzerindeki kireç  veya deposit; kalsiyum karbonat içerikli kireç olabilir, silis barındırıyor veya metal oksitler içeriyor olabilir. Bu bilgi, temizlik kimyasalının türünün belirlenmesinde kullanılır. Kazan kimyasal temizliğine başlamadan önce edinilmesi gereken temel bilgilerden bir diğeri ise, kazan boruları ve külhan üzerindeki kirecin kaç milimetre kalınlığında olduğudur. Kireç kalınlığı, kullanılacak kazan temizleme kimyasalının ve kazan metallerini koruyacak olan metal inhibitörlerinin tespitinde kullanılacaktır.

Endüstriyel buhar kazanlarının, kimyasal temizliği için prosedürler vardır ve bu işlemin tecrübeli su şartlandırma mühendisleri tarafından yapılması önerilir.

Uçarkim Limited; buhar kazanınızın incelenmesi, gerekli kimyasalların ve tüketim miktarlarının tespiti, temizlik kimyasallarının ve metal inhibitörlerinin temini, temizlik işlemin nezareti gibi konularda sizlere yardımcı olmaktadır.

Endüstriyel buhar kazanlarında toplam işletme maliyetlerinin düşürülmesi adına çalışmalar sunmak, işimizin bir parçasıdır.

Kullandığımız optimizasyon yazılımlarına; sisteminize ait temel mekanik verileri ve suyunuzun kimyasal yapısına ait dataları işliyoruz. Kullandığınız ön arıtma türlerinden, bunların kapasitelerine; kullandığınız yakıt türünden, kalorifik değerine; kazanınızın basınç değerinden, kondens oranınıza, değişen oranlarda mekanik veriyi, su analizlerinizden elde edilen kimyasal sonuçlar ile eşleştiriyoruz.

Sahip olduğumuz optimizasyon programları; kendisine iletilen bu datalar sayesinde, sisteminizi bilgisayar ortamında simüle ediyor ve bir taraftan olası sorunları, sebeplerini, alınması gereken önlemleri oluştururken; diğer taraftan sistemin işletme maliyetlerini detaylı olarak ortaya çıkarıyor, bu maliyetlerin nerelerden, hangi sebepler ile oluştuğunu, hangi şekillerde tasarrufun mümkün olabileceğini, hangi oranlarda tasarruf elde edilebileceğini raporluyor.

Bu tür çalışmalar ile; hem işletme körlüğü sebebi ile gözden kaçmış problemler tespit edilebilirken, hem de güncel teknolojiler ile tesisi daha ileri götürebilmenin imkanları araştırılabiliyor. Çalışmaların esas getirisi ise; buhar sistemlerinde elde edebileceğimiz tasarruf kalemlerinin ve tasarruf miktarlarının tespiti ve takibidir.

Enerji ve kaynak maliyetlerinin sürekli yükselişte olduğu günümüzde, işletme maliyetlerini azaltıcı çalışmalar tüm işletmelerin önceliği olup, Uçarkim Limited olarak bu önceliğe ulaşmanızda sizlere yardımcı oluyoruz.