Top

Chiller devreleri adı da verilen kapalı devre soğutma sistemleri, birçok farklı sebepten dolayı korozyona maruz kalabilmektedir. Chiller sistemleri birden farklı metal türü içermekte, eşanjörlerde bakır, soğutulan ekipmanlarda aluminyum, suyun dolaştığı hatlarda ise siyah metal görülebilmektedir. Farklı metallerin bir arada bulunması başlı başına galvanic korozyonun sebebidir. Kapalı devre soğutma sistemlerinde korozyona sebep olan diğer bir neden ise chiller suyu içerisinde çözünmüş olan ve sistem basınç altında değil ise düzenli olarak sisteme eklenen oksijendir.

Chiller sistemlerinde korozyon, kapalı devre soğutma suyuna korozyon inhibitörlerinin ilave edilmesiyle önlenebilmektedir. Chiller devresindeki her farklı metalin, kendine özgü farklı korozyon inhibitörü olduğu unutulmamalı ve sistemde kullanılacak kimyasal bu esasa göre seçilmelidir.

NALCO, kapalı devre soğutma sistemleri (chiller) için korozyon önleyici kimyasallar üretmektedir. Birden fazla korozyon inhibitör türünü içeren formülleri sayesinde, tek bir kimyasal kullanımı ile chiller sistemineki tüm metaller korozyona karşı korunmuş olur. Hem anodik hem de katodik koruma metodu ile çalışabilen kimyasal türlerimiz bulunmaktadır.

Kapalı devre soğutma suyundaki iletkenlik değerinin çok düşük seviyelerde kalmasının istenildiği veya korozyon önlemek için kullanılan kimyasalın, chiller suyunda iletkenliği artırmamasının gerekli olduğu bazı durumlar mevcuttur.

3D Trasar Trac® serisi kimyasallarımız, kapalı devre soğutma sistemlerinde demir, bakır, aluminyum da dahil olmak üzere multi-metal korozyon korumasını, hem anodik hem katodik metodlarla aynı anda sağlayan ve chiller suyu iletkenliğini artırmayan özel kimyasallardır.

Kapalı devre soğutma sistemlerinde (chiller devreleri) ve bu sistemlere bağlı eşanjörlerde karşılaşılan problemlerden biri bakteri kolonileri ve yosunlaşmanın oluşumudur. Chiller sistemlerinde görülen bu mikrobiyolojik kirlenme, sık sık eşanjör borularının tıkanmasına yol açmaktadır. Bakteri oluşumunun chiller sistemlerindeki diğer bir olumsuz etkisi ise, ısıyı iyi bir şekilde yalıtabilen bakteri tabakalarının, sistemin soğutma verimini düşürmesidir.

NALCO, kapalı devre soğutma sistemlerinde bakteri oluşumu ve yosunlaşmayı önlemek için biyosit adı da verilen özel kimyasallar üretmektdir.

Bu biyositlerimiz, çok düşük miktarlarda kullanılmalarına rağmen, chiller sistemlerinde bakteri ve yosun oluşumunu bir yıla kadar önleyebilmektedir. Chiller devrelerinde daha önceden oluşmuş yosunlaşma ve bakteri kolonilerinin yok edilmesi için ayrıca kimyasal türlerimiz de bulunmaktadır.

NALCO tarafından kapalı devre soğutma sistemleri için üretilen biyositlerin en önemli özelliği, bu kimyasalların aynı zamanda dispersant içermeleridir. NALCO tarafından üretilen bu dispersantlar; su içerisindeki katı partiküllerin dibe çökmesini, topaklaşmasını veya eşanjör boruları gibi ince hatlarda tıkanmaya sebep olmasını engellemektedir. Dispersant içermeyen bir biyosit kapalı devre soğutma sisteminde kullanıldığında, biyositin temizlediği ve metal yüzeylerden kopardığı bakteri ve yosun tabakaları, su akışı ile beraber eşanjörlere ulaşmakta ve küçük olan bu hatları tıkamaktadır.