Top
Aktif Karbon

Aktif Karbon

Aktif karbon, kimyasal molekülleri içerisinde hapsedebilmesi için, içerisine küçük porlar (yarıklar) açılarak yüzey alanı artırılmış bir karbon formudur. Bu porlar sayesinde, 1 gram aktif karbonun, 500 ila 3.000 metrekare arasında bir yüzey alanına sahip olduğu bilinmektedir.

Su ve gazların arıtımında, aktif karbonun bu muazzam yüzey alanından faydalanılır. Aktif karbon, su arıtımında; klor, sediment partiküller, uçucu organik maddeler (VOC), tat ve koku giderimi amacıyla kullanılır.

Uçarkim Kimyevi Maddeler Limited; aktif karbon sistemlerinin dizaynı, üretimi, kurulumu ve bakımları konularında  hizmet vermekte, avantajlı fiyatlarla aktif karbon satışı da yapmaktadır.